VETENSKAP & POLARISERING: Är högern ovetenskaplig?

Publicerades den 16 okt 2020
Högern tror inte på vetenskapen! Detta var de svenska mediernas tolkning av en ny vetenskapsförtroendeundersökning från forskningsinstitutet Pew.
Stämmer det att högern misstror vetenskapen? Vad är skillnaden mellan forskare och forskning - och hur påverkas egentligen opinionen av de forskare som medierna väljer att lyfta fram? Dessa frågor tar jag upp i veckans video.

STÖTTA MIN VIDEOPRODUKTION:
----------------------------------------------------
🥇 Stöd mig via Patreon:
www.patreon.com/HenrikJonsson
📞 Stöd mig via Swish: 1234 12 75 02
🅿 Stöd mig via PayPal: henrik@henrikjonsson.com
FÖLJ MITT VECKOBREV:
💌 mailchi.mp/7f8b9bed9375/henrik
Innehållsförteckning:
00:00 - Intro
01:30 - Vetenskap & polarisering
03:43 - Den ideologiska ortodoxin
14:45 - Religion, Tro & Vetenskap
17:18 - Rättmätigt ifrågasatt vetenskap
19:10 - Kollapsande konsensus
KÄLL-LÄNKAR:
-------------
SVT om Pew-undersökningen:
www.svt.se/nyheter/vetenskap/tron-pa-vetenskap-polariserar-svenskar?fbclid=IwAR1tQaBVMYQhMBEjlqFFYSfUdImDEUIsdc-CYDjFX4P7ynZaB3UDIUX-qMo
Lokaltidningen “Sydsvenskan” rallarsvingar:
www.sydsvenskan.se/2020-10-07/tvivel-pa-fakta-hotar-demokratin
Pews undersökning:
www.pewresearch.org/science/2020/09/29/science-and-scientists-held-in-high-esteem-across-global-publics/

Kommentarer

 • 10:10 Undrar om de förstår vad de säger, eller bara upprepar den egna gruppens dogma? De säger mer eller mindre att det står som vetenskaparnas ansvar att ta avstånd från den vetenskapliga metoden, till fördel för att uppfinna nya ord och koncept som stödjer den redan bestämda egna agendan. Med andra ord; Istället för att *söka efter verkliga svar på verkliga frågor och upptäcka nya saker för vetenskapens skull* säger de istället; *"Vi har redan bestämt vilken verklighetsbild som är den rätta, så sätt igång med att komma på saker som bekräftar den"*

 • Din karaktärisering av medeltiden och kyrkans vetenskap är missvisande. Kyrkan stödde i högsta grad vetenskaplig forskning med höga kriterier på bevis och belägg för nya teorier. Starka straff för obevisbar forskning. "Renässansen" grundar sig helt och hållet i kvantiteten forskning som ökats med tryckpressen och centraliseringen av europas maktsäten.

 • högern = fakta

 • Vad är skillnaden mellan libertarianism och konservatism?

 • Kommentarer tas bort. SEnewss vill ha mångfald för Sverige, men inte för Israel. m.senewss.info/slow/Z9W1pZqWaNu1n7qU/video

 • Du säger att det finns en vänsterorienterad "ideologisk ortodoxi" i forskarsamhället, men visar 9.47 min in i videon en undersökning som tydligt visar att fler av de tillfrågade forskarna har positionerat sig som "höger" (41, 7%) än som "vänster" (33,2%). Inom ekonomiska discipliner är övervikten för "höger" ganska stor. Forskare har samma rätt att delta i debatt och uttrycka åsikter som alla andra människor. Vi måste skilja på när en forskare redogör för vetenskapliga resultat och när samme forskare argumenterar för en ståndpunkt och underbygger argumentationen med vetenskapliga resultat. Nationalekonomen Milton Friedman fick nobelpris för sina analyser av inflation, inte för sin kända debattbok "Free to choose". De senaste månaderna har vi sett en ytterlighet av försök till politisering av vetenskapen. Forskarna i Vetenskapsforum Covid19 har fått stort utrymme i många medier. I en debattartikel i DN har de förespråkat att de folkvalda skulle gå in och avgöra medicinska frågor. Trots detta tror jag att dessa forskare, som jag inte håller med, kommer att få rätt på två punkter; munskydd och hushållskarantän. Men Henrik; är forskarna i vetenskapsforum Covid19 uppslukade av en vänsterorienterad "ideologisk ortodoxi"?

 • vänstern gör ett logikfel appeal to authority. samma kan sägas att gud finns för att prästen påstår det eller att jorden är plat för att kungen sa det. dom kan snabbt avfärda att det finns 2 kön som forskare tagit som en självklarthet och påstår andra är dumma för att dom inte lyssnar på någon med lila hår. att inte tro på forskare är inte samma sak att avfärda forsknings teorin.

 • Det är vetenskapligt bevisat att Lossa är bäst på lägenhetsbyte

 • senewss.info/slow/bpbcrad5qbqXmq4/video

 • Många bra quotes i den här

 • DET ÄR DETTA SOM PÅGÅR JUST NU, DET ÄR BARA BÖRJAN: Sanningens Ord är kraften i Universum, där finns ingen kraft utanför Sanningen. Lögnens ord är som röken i stormen, som vindarna skingrar och som bara försvinner. Sanningens Ord jagar lögnernas falska löften och avtal bort. Allt det som har hamstrats med lögnaktig tunga och falska gärningar, kommer nu att avslöjas. Alla de så kallade 'snabba klipp', där den okunniga massan har utnyttnats, kommer fram! Alla onda och orättfärdiga gärningar kommer till ytan, så att alla som vill - kan skåda det. Alla kommer att se, omfattningenav den korruption, med vilken man har regerat i det dolda. Faderns Ord i min mun är Sanning. Sanningens Ord avslöjar alla de lögner som påstås vara Sanningar men inte är det! Ordets ögon vakar över kunskapen, den trolöses ord gör han om intet. Detta har redan börjat! Allt som går att skaka (falska grunder), kommer att skakas. Bara det som har ett evigt värde kommer att stå kvar! Vi strider dock inte mot människor utan vi avslöjar alla de lögnandar, ondskans andemakter i jordens atmosfär som ligger bakom allt det som händer i mörkret, i hemlighet. MEN för människan, finns det alltid en möjlighet att vända om och ta emot frälsningen. Tro på det glada buskapet. Sanna Ord består för evigt, mina Ord skall aldrig förgå. Skriften kan inte göras om intet. Fadern gör allt vad han vill, i himlen och på jorden, i haven och i alla djup. Ingen kan stå emot hans hand eller säga till honom: 'Vad är det du gör?' Sådan Fadern är, sådan är också Jag. Såsom i himlen så också på jorden. Jag är Ordet och Jag ändrar mig inte. Jag är den Jag är. Inget Ord är omöjligt för Fadern och Jag är Faderns Ord, det Ord som gällt från tidernas början. Jag är Alef och Tau, den förste och den siste, begynnelseN och änden. Jag är den Jag är. Så säger han som är Amen, Sonen. Jag och Fadern är ett!

 • Det område som kanske främst är ideologibaserad akademisk aktivitet är inom området ekonomi. Rådande ekonomiska teoribildning är djupt kunskapsfientlig, undviker empirisk forskning och är oförmögen till prediktioner. I aktuella ekonomiska modeller finns t.ex. inte begreppet pengar eller banker representerade. Man bygger på totalt ”ovetenskapliga” antaganden om ämnesområdets förutsättningar. Inom ekonomin har man inte nått fram till ett nödvändigt paradigmskifte. Det är frapperande att denna situation inte är mer diskuterad och kritiserad. Möjligt nytt avsnitt i din briljanta serie av kritiska granskningar?

 • Helt rätt! ⭐ Folk i största allmänhet hade fått ut mycket av att lära sig känna igen pålitlig vetenskap! ⭐

 • Hej Henrik Gör gärna en video om Direkt Demokrati ( Schweiz system ) Tror inte många vet vad som är möjligt och vad demokrati egentligen innebär. Tror mycket av alla dessa minoritet beslut och konstigt tänkande skulle försvinna om folket själva fick rösta om saker. Och tekniken finns så lösningen hade varit mycket enkel. Behövs städas lite och framförallt folket behöver stå upp på sig och säga som det är. Hatten av för ditt jobb med att informera Sverige

 • Det är inte vetenskap högern är emot utan politiserad vetenskap. Utmärkt och djuplodande klipp av hög kvalité. Bra gjort Henrik.

 • Där finns bara en kraft i Universum, en Gränslös Kraft: Den är alltid tillgänglig, för var och en: 'Så som du Tror har det gjorts för dig.': Fadern Skapade allting klart vid Skapelsen och han satte alla Lagarna i funktion. Han gjorde en sista kontroll i 1 Mos. 1:31: och allting var mycket gott, fullkomligt, ja, helt enastående. När Allting med Skapelsen nu var klart, Fadern skapade alla sist människan, som skulle ta hand om och förvalta hans Skapelse. Med samma metoder som han själv hade skapat Universum. Med Ordet! 'Säg bara ett Ord!' Trons Lag tog då över! Lagar som verkar varje ögonblick, var och en av dem. Trons Lag: Trons Lag är en Lag som ständigt är verksam: som när någon öppnar munnen och talar, då är Lagen i funktion! Men så hände något extremt tragiskt: Lusifer, en ärkeängel som hade fallit och blivit Elohims fiende, han som 'kallas Satan och Djävulen' kom in i Lust-gården, och bedrog Eva, och Adam följde efter. Fadern hade givit människan den fria vilja att välja: han satte två träd i Lustgården, Livets träd, och trädet med kunskapen om gott och ont. Han gav människan möjligheten att använda sin fria vilja att välja att lyda eller att inte lyda genom att äta av det enda träd som han inte fick äta (GUDS suveränitet), Om du lyder hela Skapelsen är ert, om ni inte lyder, ja, er ande kommer att dö, och ni blir separe-rade från mig som är det eviga Livet: Hon litade inte på GUDS godhet, utan lyssnade på Satans lögner, och åt. Adam föredrog att följa Eva och inte lyda Faderns bud! Deras ande, det organ som skulle ge dem allt vad de behövde, dog ögonblickligen (Andlig död = sepa-ration från Fadern, Livets källa), och Satan, bedragaren, blev deras master och 'herre'. Nu hade de inte längre bara ett slags Ord, utan de hade även 'nya ord', Satans ord som förstör allt det goda. Alltså totala fiender för Elohim och hans skapelse. Nu hade man två slags Ord/ord, det är som när man öppnar en vattenkran: Du har varmvatten = gott och kallvatten = lögn, negativt, ont eller bara tomma ord (Jag säger inte att varm vatten är gott och kallt vatten är ont, utan Jag beskriver den fria viljan hos varje människa): Då kan-hända du börjar förstå varför det finns en sådan kaos i världen? Tillbaka till Skapelsen! Men Skaparen ville inte lämna sin avbild, människan, in i en sådan, fruktansvärd situation, Fadern hade förutsett innan han skapade människan, att hon skulle falla. Det var inte hans vilja att det skulle ske, men han hade vetat det från början. Därför hade han gjort en plan med sin ende Son om människornas frälsning, innan han skapade världe. Faderns skulle ge Sonen hela Universum som ett Arv och Sonen skulle ta hand om Skapelsen, den fallna människan, våra synder och fienden, Djävulen (Satan hade ingen aning om planen, annat än Faderns Ord i 1 Mos 3:15: att Kvinnans säd (?) skulle krossa hans huvud, men var eller hur, det visste han inte)! Så kunde Fadern återvinna hela Skapelsen genom Sonen och få väldigt många barn lika sin Förstfödde Sonen. Med Fadern och Sonens karaktär, hans sätt att Skapa (förmågan att skapa med Ord), alltså förmågan att tala rätt! Yeshua, Sonen, kom, betalade priset för våra synder och våra överträdelser (syndens lön är döden), han dog för oss, han var tre dagar och tre nätter i Helvetet, där han tog hand om Satan, och efter tre dygn, han vann även över döden och uppstod! Allting var åter så som Faderns hade ämnat när han skapade Universum. Den gamla Adamitiska, fallna släkten (många av dem inte ännu födda på denna jord), hade Fadern spikat tillsammans med sin Son på korset. Den fallna mänskligheten var i en sådan skick att det inte kunde lagas, det fanns bara en möjlighet, att spika den på korset. Så alla dessa människor (alltså många som ännu inte är födda på denna jord, men kommer att födas innan Yeshua kommer tillbaka) dog tillsam-mans med Sonen! Vi begravdes, och vi gick till Helvete, till att möta Satan! Yeshua, vann en serger för oss (inte för sig själv, han är segern för evigt), han krossade Satan, tog nycklarna från honom och gav dem tillbaka till oss! WOW! Vi uppstod tillsammans med honom och nu regerar vi! Yeshua hade undervisat sina lärjungar, de 3½ åren, innan sin död, om allt vad Adam hade kunnat innan fallet, Adam behövde ingen båt! Han talade till vindarna, till vågorna, till tråden och alla som han talade till lydde honom! Efter den första Pingsten, då de helige Ande kom, de satte igång att göra vad vi gör nu: vi talar till den fallna Skapelsen och den hör oss och lyder: däda uppstår, blinda får sin syn, döva hör åter och vi talar fram allt vad vi behöver! Vi kallar på ting som inte är synliga till att bli synliga! Och hela jorden är nu som Edens Lustgård (en symbol för den Andliga världen! Ja, men vänta? Finns det ändå inte ett 'problem' som inte är löst? Vad menar du? Men ser du inte på kaoset? Nej! Jag riktar min blick på något helt annat! Jag ser hela tiden, vad som finns i den Andliga världen! Men i den här världen då? Tidningarna, Politikerna, Industrin, Filmindustrin, Veten-skapen, Forskningen, Utbildningen eller på vilket område som helst: Villfarelse, Bedrägerier, Lögner, och Mord. Det är Satans arbete! Satan är visserligen avväpnad, bunden och dömd, med de vet inte dessa människor, utan de fortsätter att leva med, med sina onda tankar, ord, och hand-lingar. Det har lärt sig i den fallna människans skola allt detta som du ser om du vill. Onda tankar för med sig att de onda andarna, som består av dessa tankar är fortfarande i rörelse och skapar oreda, en liten stund i alla fall. Världens skola utbildar hjärnan (i slughet). Hur man kan göra 'smarta' klipp med minsta möjliga arbete, och det lämnar 'sina spår efter sig' ännu i en liten stund i alla fall. Människorna har alla den fria viljan att välja, de kan fritt välja och de som väljer det onda, kommer att följa Satan till den slutliga Ordet för honom: den brinnande sjön av eld och svavel där de pinas i evigheters evigheter. Människan är ju en evig varelse. Och hon själv får välja och gör det också. Alla väljer vi! Vi alla talar. Vi alla använder trons Lag: Trons lag: Det Goda skapar - Det Onda förstör: Någon, vem som helst talar i det han/hon tror, rätt eller fel: Lagen pro-ducerar allting från sig själv. Efter var och ens tankar, Ord, och handlingar! Handlingar som alltid följer tankarna och Ordet. Inte bara vad man tänker, utan också hur man tänker. Och 'såsom han tänker i sitt hjärta, sådan är han/hon'. Detta är den Andliga Lagen, som gäller var och en här på jorden. Var och en har gräslösa möjligheter, och så följer de dessa 'politiker' och 'experter' deras 'kändissar', deras sportstjärnor och alla andra som ingeting vet! Människor som inte vet om någonting: 'Ledare som man inte - nu har Jag inga fiender - men, om Jag hade, inte skulle önska till mina värsta fiender att ha till grannar! Männis-kor som ingenting förstår! Ingenting! Nada! President Donald Trump, däremot använder dessa lagar, för att rätta till i America och det är därför dessa laglösa (tankelösa, okunniga, onda, blinda och ovetande) människor attackerar honom såsom de gör. Presidenten vet att GUD gav varje Nation, dess egna gränser, inom vilka individerna, nationens invånare skulle kunna utveckla sig och finna de väldiga uppgifter som Fadern hade för var och en! Uppgifter som gäller hela Universum och är eviga! Presidenten vet också att de 6000 åren som Fadern gav oss att förvalta hans Skapelse är nu nästan uppfyllda. Det finns mycket Kristna människor som också vet detta, och de kommer nu efter det att Presidenten vunnit detta val och satt igång att rensa all den korruptionen och numera är globalt, att det Ame-ricanska folket kommer att kräva en ny Lag som ger President Trump en tredje mandats-period. Den nuvarande lagen tillåter inte detta och därför, alla de visa kommer att fullbor-da Faderns vilja för Skapelsen och Fadern kommer genom Presidenten att hålla dörrana öppna! All korruption i alla länder kommer fram. Allt vad de 'smarta' har hållit på med skall avslöjas, även i Sverige. Sverige eller något annat land kommer inte undan! Mängder av människor kommer att inse vad GUD hade skapat dem att utföra och tar emot frälsnin-gen! Så det återstår mycket att göra när det gäller att undervisa de nyfrälsta om 'hur saker och ting skall återställas! ALLA RIKETS GRÄNSER. MAN OCH KVINNA, FAMILJEN, MORALEN, VÅRT SÄTT ATT ARBETA, OCH MYCKET MYCKET ANNAT. ALLA SOM VILL SKALL UPPRÄTTAS. ALLA SOM INTE VILL KOMMER ATT SOPA SIG SJÄLVA UT UR SKAPELSEN MED SINA EGNA VAL. DE KOMMER ATT FÅ FÖLJA DJÄVULEN TILL HANS DESTINATION, DÄR DE PLÅGAS DAG OCH NATT I ALL EVIHET. MÄNNISKAN ÄR JU EN EVIG VARELSE. SKAPELSENS KRONA.

 • Ett av de största problemen är definitionen av "vetenskap". Det har blivit förgreningar som gör det omöjligt att förhålla sig till området enkom med den termen, därför att det har blivit en tolkningsfråga vad vetenskap ens är. I det ljuset är det lättare att begripa PEW-undersökningen och hur man bör ta resultaten med en stor nypa salt. Det har skett en förskjutning under flera decennier där den historiska uppdelningen i skillnaden mellan naturvetenskapen (som var Guds lagar) och humaniora (de mänskliga lagarna) verkade bryta samman av någon form av underlägsenhetskänsla hos sociologer etc som kände sig mobbade därför att de inte betraktades som "riktiga vetenskapsmän" av naturvetenskaperna eftersom dessa fält per definition är mer subjektiva. De har utvecklat egna grenar som t ex "Post-normal Science" som har fått allt större tyngd. Problemet verkar vara att dessa nya och mer tänjbara ramar för vad vetenskap är letar sig uppströms, tillbaka in på naturvetenskapliga områden som klimatforskning, och det sker ett sammanbrott mellan vetande och tro. Det är därför "vetenskapen" kan "bevisa" att vi kommer att dö inom den kommande generationen om vi inte lyder aktivisterna. Från wikipedia om PNS: According to its proponents[1] Silvio Funtowicz and Jerome R. Ravetz, the name "post-normal science" echoes the seminal work on modern science by Thomas Kuhn.[7] For Carrozza[8] PNS can be "framed in terms of a call for the ‘democratization of expertise’", and as a "reaction against long-term trends of ‘scientization’ of politics-the tendency towards assigning to experts a critical role in policymaking while marginalizing laypeople". For Mike Hulme (2007), writing on The Guardian Climate change seems falls into the category of issues which are best dealt with in the context of PNS and notes that "Disputes in post-normal science focus as often on the process of science - who gets funded, who evaluates quality, who has the ear of policy - as on the facts of science".[9] From the ecological perspective post-normal science can be situated in the context of 'crisis disciplines' - a term coined by the conservation biologist Michael E. Soulé to indicate approaches addressing fears, emerging in the seventies, that the world was on the verge of ecological collapse. In this respect Michael Egan[10] defines PNS as a 'survival science'. More recently PNS has been defined as a movement of ‘informed critical resistance, reform and the making of futures’.[11]

 • Åh, Bondo!!!!

 • Denna video förklarar vad som faktiskt händer när män ! låter kvinnor ta ÖVER och bli dom som faktiskt styr samhällen, en mycket CHOCKANDE SANNING !!! TYVÄRR SANN !!! MISSA INTE DENNA !. På engelska. senewss.info/slow/oqi4idddd5elpNQ/video Black Pigeon Speaks on Why Women Destroy Nations, Civilizations and Other Uncomfortable Truths....

 • HJ, du är säkert redan bekant med att klockikonen inte längre fungerar på din kanal, men jag lyfter detta problem ändå. Jag har sedan en längre tid inte fått några notifikationer om att du har lagt upp nytt material. Det är inte utan att man anar att det ligger potenta motkrafter bakom detta!

 • Kristallklart som vanligt.

 • 13:45 vad är det som ska var inkorrekt med det som uttycks här?

 • så fort då ger dig in i klimatfrågan trampar du i klaveret Henrik. 6:54 är en patetisk citering ut ur sin kontext. När du sen säger "detta stämmer inte" så bemöter du inte det som hon faktiskt pratade om eftersom hon beskrev känslan hos unga människor, inte något vetenskapligt påstående. Om du vill citera henne bör du ta med denna relevanta biten: “Millennials and people, you know, Gen Z and all these folks that will come after us, are looking up, and we’re like: ‘The world is gonna end in 12 years if we don’t address climate change, and your biggest issue is how are we gonna pay for it?”

 • yes, whatever... it is easy to be able to claim such when the "left" has all but commandeered "social" media and what they refer to as fact-"checking"

 • Två saker jag vill kommentera. För det första att det finns forskningsfält som blivit så politiskt laddade att forskare som presenterar ”fel” resultat utsätts för trakasserier och i en del fall väljer att byta forskningsfält. För det andra att det som vid en tidpunkt ansetts självklart vetenskapligt, några decennier senare kan visa sig ha varit komplett fel. Ett av dina exempel på det är synen på homosexualitet. Båda observationerna är riktiga, men paradoxalt nog är homosexualitet idag just ett sådant forskningsfält som många seriösa forskare undviker, eftersom varje resultat som avviker från HBTQI-rörelsens dogmatik, omedelbart leder till fördömanden och idiotförklaring. Att en gammal syn på området blivit omodern tack vare forskning, betyder inte att det nuvarande s.k. forskningsläget är fritt från politiskt motiverad censur.

 • SDU (Syddansk Universitet) har tilsluttet sig de 17 verdensmål. Universitetet baserer dermed sin undervisning og forskning til politiske målsætninger. Det lyder ikke ret videnskabeligt og bliver også kritiseret. Det minder lidt om universiteter i gamle dage, da stort set al forskning skulle have et religiøst sammenhæng.

 • Grundstenarna i vetenskap är empiri och peer reviewade artiklar, uppsatser och avhandlingar. Att göra en video som förkastar arbete utan att visa med källor varför det är som du hävdar är kardinalfel när det kommer till vetenskaplig diskurs. När du refererar till "The Political Opinions of Swedish Social Scientists" så är den nyaste artikeln från 2009 vilket inte riktigt kan användas för att spegla ett dagsaktuellt ämne som nuvarande politiska åsikter hos medarbetare i public service va? Det är även lite ironiskt att du bedriver "whataboutism" i princip i hela videon och inte tar upp något ämne där högern eller libertarianska människor säger helt banala saker som är tokfel (det finns ju en del att välja mellan). Vänstern ska gudarna veta också har fel i mycket men att inte nyansera det med andra exempel gör ju att det inte är svårt att se att du är fast i din egen lilla filterbubbla ganska mycket... Sen borde du nog läsa på lite mer om korrelation och kausalitet vilket ALLA åsiktspersoner inte alls förstår eller skildrar vilket även du inte tar upp eller speglar i denna videon vilket är lite ironiskt i sig. Något du DÄREMOT har rätt i är att åsikter, tyvärr, låter påverka hur vetenskap tolkas eller inte tolkas i media för att de som skriker högst får sätta agendan. Detta gäller ju dock alla politiska vinklar där brottsstatistik är ett tydligt exempel på hur det inte speglar hur mediavinklingen och samhällsuppfattningen är. Alltså antal brott som sker i Sverige minskar statistiskt men ändå så skriker alla sig hesa över att den ökar vilket inte alls stämmer... Och nej jag röstar inte vänster, höger eller mitten....

 • Grundpelaren i den vetenskapliga metoden är ifrågasättande av både hypotes och resultat. Förstår man inte det så förstår man inte vad vetenskap är. Målet för vetenskapen är den objektiva sanningen, inte den subjektiva moralen.

 • Magi Henrik ""Endast genom friktion, konflikt och oenighet frigörs den energi som möjliggör framsteg""

 • Gör också du allt du kan för att bestå provet inför GUD, likt en arbetare som inte behöver skämmas utan rätt delar, separerar Sanningens Ord (isär från Babylons ord, tala inte mer världens ord, kommentera ingenting, ha inga åsikter, Du har ju Ordet). (2Ti 2:15) I begynnelsen är Ordet, och Ordet är med Fadern, och Ordet är Sonen. (Joh 1:1) Genom Ordet blir allting till, och utan honom har inget blivit till, som är till. (Joh 1:3) I begynnelsen är Ordet, och Ordet är med Fadern, och Ordet är Sonen (men i begynnelsen finns ingen Babylon). (Joh 1:1) Dåtid, Nutid, Framtid = Babylons tid. Gäller endast Babylon, denna världens människor och NyFrälsta Kristna: De Kristna skall använda tiden som: seed - time - harvest, till att snarast bli ett med Fadern i evighet, genom Ordet, i Sonen, i den helige Andes kraft. Vår enda uppgift är att komma in i den position, där ingenting kan skaka en. Så separera sig, med Ordet från begynnelsen, och förflytta sig ut ur tiden och Babylon till Nådens Tron. När vi har blivit ett med Fadern, i Sonen, genom den helige Ande. Då är vi även fullkomligt ett med varandra som lemmar (med dem som har nått denna nivå). En oavbruten, ändlös, gränslös, kontinuerlig, ultimat Verklighet. Den yttersta Sanningen. Sanningen är det enda som gäller för oss Kristna. Vi är i evighet med det eviga livets Ord. Yeshua HaMassiach är densamme i all evighet. Sådan Fadern är sådan är också Jag. Jag är den Jag är. Vår enda uppgift är att hinna 'dö' bort från oss själva (från våra egna tankar och ord), medan vi Lever. Så att endast Kristus lever i och genom oss. Den som gör Faderns vilja är i evighet med det eviga livets Ord. Kom ihåg: dessa Kristi Ord är frön du sår, genom att tala högt. Fadern har gjort det så med oss - (för var och en som är födda på denna jord) - att när vi säger, 'Jag är', 'Jag har', 'Jag vill', 'Jag skall' eller 'Jag vill inte', vi måste börja med Hans Namn, 'Jag är.' Jag är den Jag är'! Då är det mycket viktigt, att alla Ord som följer Orden, 'Jag är, har, gör, vill, är Skapande, och bevarande och goda Ord, Ord i Kristus. Vad Kristus är, vad Kristus har, och vad Kristus gjorde. Vadhelst Fadern säger att 'Jag Är', Jag Är, och omständigheter måste lyda Ordet. Faderns Ord avskaffar, tränger undan, inkräktar, kon-fiskerar och ersätter naturlagarna! Där finns bara en kraft i Universum, en Gränslös Kraft: Den är alltid tillgänglig, för var och en: 'Så som du Tror har det gjort för dig.': Fadern Skapade allting färdigt vid Skapelsen och han satte en lag i funktion som verkar varje ögonblick, Trons Lag: Trons Lag är en Automatisk Lag: Såsom en vattenkran: Du har varmvatten = gott och kallvatten = lögn, negativt, ont eller bara tomma ord: Då kanhända du börjar förstå varför det finns en sådan kaos i världen? Tidningarna, Politikerna, Filmindustrin, Vetenskapen, Forskningen, Ut-bildningen eller vilket område som helst: Lögner = Villfarelse, Bedrägerier, Lögner, och Mord. Det är så Satan arbetar! Trons lag: Det Goda skapar - Det Onda förstör: Någon, vem som helst talar i det han/hon tror, rätt eller fel: Lagen producerar allting från sig själv. Efter var och ens tankar, Ord, och handlingar! Handlingar som alltid följer tankarna och Ordet. Inte bara vad man tänker, utan också hur man tänker. Och 'såsom han tänker i sitt hjärta, sådan är han/hon'. (Detta är den Andliga lagen, so gäller var och en här på jorden). Var och en har gräslösa möjligheter, och så följer de dessa 'politiker' och 'experter' som ingeting vet! 'Ledare som man inte - nu har Jag inga fiender - men, om Jag hade, inte skulle önska till mina värsta fiender! Människor som ingenting förstår! Ingenting! Nada! President Donald Trump använder dessa lagar, för att rätta till i America och det är därför dessa laglösa (tankelösa, okunniga, onda, blinda och ovetande) människor attackerar honom, som de gör. Presidenten vet att GUD gav varje Nation, dess egna gränser, inom vilka individerna, nationens invånare skulle kunna utveckla sig och finna de väldiga upp-gifter som Fadern hade för var och en! Uppgifter som gäller hela Universum och är eviga! Bibelns avslöjar för oss att det allra viktigaste arbete av Gud på jorden är att tala ut hans Ord. Om vi flyttar hans Ord från hans Arbete, då finns det praktiskt taget inget kvar av hans verkande. Huvudsaken för hans Arbete i denna världen är hans Talande. Utan Ord, inget Arbete blir gjort. Vi måste inse vikten av att Guds Ord blir uttalat. Hans arbete bärs ut genom hans Ord. Hans Ord Är hans Arbete! Hur utlöser Gud hans Ord? Endast genom en människans mun. Det är därför Bibeln talar om inte bara Guds Ord, utan hans tjänarens Ord. Gud har utvalt att tala ut genom männis-kan. Allt vad du säger vill jag göra dig. (Rut 3:11 b) Alltså: Guds Arbete sker genom hans Ord och Gud har utvalt att tala genom människan. Detta borde innebära att vi måste förstå, hur viktiga våra Ord är. Faderns Ord, genom mig, har hela Universums kraft i sig och möter inget motstånd. Det finns inget vid sidan av Ordet. Ordet har all Auktoritet och all Makt och all Kraft över hela Skapelsen. Fadern är mitt arv: Detta är Faderns eget verk. Han som gör alltsammans: Mina Ord är lagen i den Andliga världen. Fadens Ord med Faderns tro i min mun är Sanningen. När Jag säger någon-ting, händer det. Sådan är min tro på mitt eget Ord. Sanningens Ord är kraften i Universum, där finns ingen kraft utanför Sanningen. Sanningen smular bort alla lögner (utbildning, media, politik, expertutlåtanden, och alla andra mänskliga påhitt! Lögnen har ingen framtid, Sanningen däremot är evig! VAR VÄLSIGNADE!

 • Henrik snälla gör avsnitt om vänsterns anti-vetenskap. Specifikt GMO, Kärnkraft. Invandringen och brottslighet har du redan nämnt mycket om, men det kan nämnas i förbifarten, i decennier har ju vänstern vägrat inse fakta om detta och vägrat utreda dess effekter med vetenskapliga studier. Jag går mer specifikt in på GMO och Kärnkraft och ovetenskapen nedan: Miljövänstern (typ hela vänstern) med Greta och extinction rebellion i spetsen, vill omdana hela världen, införa en miljö-kommunistisk totalitär världsstat. De vill alltså ändra exakt ALLT, samtidigt är de oförmögna att se förbi sina egna rädslor och inse att de kanske måste ändra sina egna uppfattningar om kärnkraft och GMO för att göra framsteg inom klimatet. Det är brådskande varnar de! Vi har 10 år på oss och vi måste agera och ändra vårat sätt att leva och konsumera NU! Men tydligen inte så brådskande att de kan mötas halvvägs och själva också ändra sina sätt och åsikter, det är bara alla andra som ska ändra sig. Kärnkraft och GMO är två tekniska verktyg som just skulle minska mänsklighetens påverkan på planeten. Två teknologier som gång på gång enligt vetenskapen och all typ av fakta visar sig vara suveräna, relativt ofarliga, eller som i GMOs fall HELT ofarlig. Det finns inget som studerats så grundligt som GMO, där man samtidigt inte hittar några som helst belägg för att det skulle vara skadligt på något sätt. Och det finns ingen energikälla som har så få dödsfall som kärnkraft; och alla partier och människor till vänster är ändå kategoriskt emot dessa två tekniker. Ingen ren energikälla har så låga dödstal som kärnkraft, Thorium reaktorer kan inte få en härdsmälta. Varje ny generation kärnkraft kan använda gammalt kärnkraftsavfall som bränsle igen vilket snabbt förkortar radioaktivitetens halveringstid. DET ÄR SÄKERT, och rent. Och även om vi får fler olyckor så borde det va skit samma då så få människor dör vid kärnkraftsolyckorna och området blir naturreservat och fristad för djur efteråt. Som jämförelse dog över 200’000 människor när en vattendamm i kina brast. Och vi åker ju bil, bilar förstör klimatet, trafiken tar död på 1.35 miljoner människor per år! Ändå är det något som de flesta utsätter sig för och inte ifrågasätter (med all rätt! Bilen är ett jättebra verktyg, och det är kärnkraft också ju!). Detta kan jämföras med att 31 personer dog av radioaktiviteten i Chernobyl, 4000 kan komma att dö i olika cancer (de lever alltså fortfarande!) detta är siffror som FN står för! Men ens om vi går på skräckpropaganda från vänstern som påstår att hundratusentals dött av radioaktiviteten i chernobyl genom åren; så är det alltså ändå inte ens nästan jämförbart med hur många som dör varje år i trafiken. I Fukushima som är den näst största kärnkraftsOLYCKAN (ingen katastrof) har ingen dött av radioaktivitet och ingen lär dö av den. Så säkert är det. När det kommer till GMO så finns det absolut inget som är så väl undersökt utan att hitta några som helst belägg för att det skulle vara farligt. De studier som pekar på att det skulle vara farligt har så extrema brister att de inte borde kallas vetenskap. En av de mest kända är tex den när m gav råttor GMO majs, alla råttorna fick cancer och detta publicerade man då. Det man inte lyfte fram va att man använt sig av en labbråtta som är avlad just för att få mycket cancer så att man kan göra cancerstudier på dem. De får alltså ALLTID så mycket cancer vad de än äter. Man saknade även en kontrollgrupp just för detta. Men det fanns massor av andra problem med studien. Och borde inte alla kossor i usa som lever på GMO foder inte va helt fulla av cancer då? Det fanns andra problem med studien. Ändå är det det sådana ovetenskapliga studier vänstern alltid pekar på. Vänstern är totalt känslostyrd och ovetenskaplig och irrationell.

 • Henrik: Snälla gör gärna ett avsnitt om kapitalismens oöverträffade förmåga att lösa mänsklighetens problem. Gå igenom hur världen förbättrats, hur svält minskar, hur folk får mer tid, rikedom ökar, sjukdomar minskar, hur miljöpåverkan minskar. Gå inte heller bara in på den faktiska ekonomiska nivån. Tala även om hur mycket billigare allt blir med tiden, och mer effektivt att producera och bättre för klimatet. Jag ser en sådan sak som rinnande varmvatten, el, WC och toapapper, att kunna köpa mat från jordens alla hörn i min lokala butik, kollektiv/biltrafik som extrem rikedom då man för bara 100 år sedan sågs som välbärgad om man hade något av dessa ting. Nu kan man som outbildad städare utan problem ha råd med allt detta. Går man tillbaka några hundra år längre än så va toaletter rena lyxen. För första gången i mänsklighetens 300’000 åriga historia tar vi alltså saker för givet som inte ens existerat innan och som va lyxvaror när de kom. Nu har jag säkerhet, vatten som ”magiskt” kommer ur ett rör ur väggen, varmt vatten för att göra mig ren, värme i hemmet, hur mycket exotisk mat jag vill äta, hur mycket kläder jag än vill klä mig i, jag får uppleva hela jordens kulturer via en skärm som är som ett fönster till någon annan stans, eller så kan jag sätta mig i en plåtkorv med vingar (kallas flygplan i vår kultur), och själv besöka dessa kulturer. Jag kan sätta mig i eget eller i ett kollektivt fordon och relativt billigt färdas långa sträckor. Och bajsa bör man annars dör man, vi kan bajsa i ett dedikerat rum i vårat hem, trycka på en knapp, och så försvinner avfallet utan att vi behöver göra något mer. Det är ren magi som vi tar för givet och som inte går att sätta ett pris på, men som idag i rent ekonomiska termer blivit extremt billigt.

 • Mycket bra! Tänker på då Annie Lööf mötte Jordan Peterson när jag såg denna. Tack Henrik!

 • Greta Thunberg är idag lika relevant för nobels fredspris som Hitler var 1939, och hon är ungefär lika farlig, då hon förordar en totalitär världsstat som ska ta bort både alla människors frihet och mänsklighetens möjlighet att med tekniska framsteg lösa våra problem så som svält och miljöpåverkan.

 • Mycket tänkvärt! Bra jobbat, exemplen i slutet var juklockrena, ska försöka komma ihåg detta när jag hamnar i diskussion nästa gång.

 • Och se där ... idag hittar man två skolboksexempel på vad HJ upplyser oss om: www.svd.se/klimatrorelsen-maste-sluta-gulla--dags-for-sabotage www.svd.se/stoppa-vagbyggen-som-gar-emot-klimatmalen Varför går mina skattepengar till dessa "forskare"?

 • Tack Henrik! Ni måste lyssna på detta, ytterligare ett exempel på det du berör i din video, helt sjukt: senewss.info/slow/gJWtrMhlbbyTsro/video

 • Postade på Fejjan och skrev: "Knivskarp analys som vanligt. En av de få som ser igenom den rådande vänsterliberala moraldiktaturen och dess värdegrundsmasturberande trossatser.. ;-)"

 • Här nämnde Tim Pool en del av sina slutsatser om Sverige. senewss.info/slow/h5ixosWWmLilhbI/video

 • Konservativa högern är mer traditionell och fattar hellre beslut baserat på vad de tycker. De är inte fel så länge man inte blandar ihop det med fakta och vetenskap.. Redan för 5 år sedan brukade jag skriva att det är inte jorden som går under, det är mänskligheten som går under. Röda Universitet är inte så illa som alt right vill få det till. Det är bara vissa ämnen som är starkt färgade av det röda tänket.

 • Lögnen är socialistens enda vän.

 • Hmmm... ...vad libertarianer beträffar så finns det också en ideologisk bias: eftersom man har bestämt att det som emanerar från individers spontana fria interaktion per definition är bra, kan inget dåligt komma från en sådan interaktion.

 • Jag vet inte riktigt vad jag ska tro om att du säger att du inte tolererar hat i dina kommentarsfält. I de mest likeade trådarna så återfinns allehanda tillmälen som "socialistäckel", de beskrivs som parasiter och det heter att socialister är "dumma i huvudet". Det är verkligen inte första gången jag reagerar på detta och det tycks vara så att du visst tolererar hat - så länge det riktas mot dina politiska meningsmotståndare. Jag är ganska så säker på att otrevliga kommentarer om borgerliga politiker eller samhällsdebattörer skulle plockas bort lika raskt som man börjar hulka när man känner lukten av lutfisk.

 • Här är ett tydligt exempel på aktivism och inte vetenskap. senewss.info/slow/pdmpe6tkn9OtibI/video&ab_channel=KlimatkarusellenElsaWidding

 • Alltså får jag bara fråga, är det en pormask du har på hakan? Isåfall kläm ut den och det grundligt. 90% av mitt fokus hamnar där när du talar.

 • Off topic Du har bytt hårfix produkt! Den är sjukt najs, vilken är det?

 • Hej Henrik. It’s the second time I see you refer to Alexandria Ocasio-Cortez as a “photogenic congresswoman” in your videos. In a video intended, if I understood correctly, to criticise the pervasiveness of ideology in the scientific debate, don’t you think such comment is rather contradictory, not to mention sexist?

  • @Andreas Glad interesting. Can you elaborate on this mental disorder you mention please?

 • Regressivitet och konformism har i stort sett alltid genomsyrat vårt samhälle, det blir mer uppenbart om man tar exempel som hur genomsnittliga svenssons definerar en korrekt semla, tänk sedan på alla andra områden (däribland vetenskap) folk använder samma ortodoxala mentalitet.

 • Hej Henrik du är BÄST,,,,

 • RFSL stöttar ju fortfarande pedofili? Så det är ju något som pågår fortfarande, och enligt min uppfattning i högre grad nu än då..

 • Det hade varit intressant om man i samband med denna undersökning tog upp förtroendet av forskarvärlden (science community) från allmänheten jämfört med de som agerar i densamma. Alltså hur stort förtroende har vetenskapsmän själva jämfört med allmänheten. Svaret är lite paradoxalt att allmänheten faktiskt har Större förtroende! Är man inne i processen blir man ju såklart mer informerad om all politik och kontroverser, behovet att få anslag, osv. Ett koncept man arbetar med för att komma till rätta med detta är "open science": senewss.info/slow/mI_Gm9B-kJKrqaI/video senewss.info/slow/qrLYhpldpKbMgpE/video senewss.info/slow/edC7pcaJgdbYoNg/video

 • Vänstern dyrkar auktoriteter.

 • Jag har fått uppfattningen att vänstern försöker gör vad Röda Khmererna gjorde på sin tid med PolPot

 • Vänstervetenskap: ”Ja visserligen läser ni väl om alla våldtäkter och bombdåd och avrättningar på öppna torg; men det är bara anmälningsbenägenheten som ökat - allt annat är anti-vetenskaplig populism” I Sovjet hade de samma typ av ”vetenskap”. Ironiskt nog även den vänsterdriven. Den var bra på att dölja verkligheten och hålls människor i ett konstant tvivlande och tvekande tillstånd istället för att faktiskt agera. I sovjets fall handlade det om att begrava socialism. I vårt fall handlar det om folkräkning, återvandring och att stänga gränserna för bidragssökare (ibland kallade ”asylsökande”).

 • Dom vetenskapsmän som vänstern förlitar sig på gång på gång har ju alltid haft fel. Att då fortsätta att tro på dom är både naivt och väldigt dumt.

 • Lysande beskrivning av det återuppståndna Jim Jones FolketsTempel.

 • Vi är tillbaka till den tiden man trodde att solen roterade runt solen. Och så måste de ju va då det ser ut så när man tittar mot solen.

 • Jag kan inte dela till fb längre....Vad har ändrats? hur delar man?

 • Lagen för ett under: Trons lag: Fungerar alltid på samma sätt! Inte som Socialismen och Globalismen: Samma idioti i många århundraden med samma resultat, men 'denna gång' hoppas man 'ett annat resultat'. Och för den skull man måste göra folk till zombier. För den skull 'man måste vaccinera folken, och genom vacciner ge dem båda 'tankesändare och tanke mottagare' för att kunna styra dem! Eliten (några få) har en klar plan: När den är färdig, man måste som Satan alltid gör, först slakta alla politiker, alla de företagsledare, alla de köpta 'vetenskapsmän' och 'forskare'. När Satans plan är färdigt behöver han inte längre media, inget propaganda organ överhuvudtaget. Han behöver inte längre några byråkrater. AI, Artificiell Intelligens tar hand zombierna och GMO - maten, ser till att zombier skall inte fortplanta sig. Och 'den armé som nu är på gatorna för att skrämma folk och skapa kaos och bränna egendom och allt annat ont, skall man genom zombietatuering-ar (samma syfte som vacciner med större lögnlöften) programerade att leda till att strida mot varandra och alla. Så var det tänkt! Hela Jorden för några få och deras Familjer. Så var det tänkt! Det skall inte ske! Tillbaka till trons lag: Det finns bara en trons lag! Det finns bara en kraft i Universum, den kraften finns bakom Sanningens Ord. Utanför Sanningens Ord där finns ingen kraft! Men man måste Tro: Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Ty den som kommer till Gud måste tro att han är till och belönar dem som söker honom. (Heb 11:6) Hand-lingens lag: Men vill du inte inse, du tanklösa människa, att tron utan åtföljande manifes-tationer är död? (Jas 2:20) Lydnadens lag: Vi är vittnen till detta, vi och den helige Ande, som Gud har gett åt dem som lyder honom.(Act 5:32) Det är Anden som gör levande. De Ord som jag har talat till er är Ande och är Liv. (Joh 6:63a,c) För ni verkligen rättfärdighetens talan, när ni tiger? Dömer ni rätta domar, ni människors barn? (Psa 58:1) Domen kommer genom varje tänkt tanke. Det är inte en straffdom, utan en befrielsedom, såvida man inte försöker dölja något. Det Hebreiska Ordet för "Meditation" är Yetser = Föreställning =Befruktning. Trons lag behandlar mig såsom Jag behandlar trons lag. Faderns Ord regerar över alla naturlagarna, utan att skada eller hindra dem! Orden Jag talar är från Fadern som bor i mig och han gör sina gärningar genom mig. Jag är redan blivit rik, jag har blivit konung, En konungs Ord är mäktigt, och vem kan säga honom: 'Vad gör du!' Jag är ju en talesman för Sverige: 'Också i Sverige verkade Faderns hand, så att han gav dem alla ett endräktigt hjärta, till att göra vad konungen hade befallt i kraft av Faderns Ord, så att Fadern i allt blir ärad genom Yeshua HaMassiach. Honom tillhör äran och makten i evigheternas evigheter, Amen! Fadern som Jag i min ande tjänar med Sanningens Ord och Andens kraft. Honom, som förmår göra långt mer, ja, oändligt mycket mer än allt vad vi ber eller tänker, efter den kraft som är verksam i oss som tror. Honom tillhör äran i församlingen och i HaMassiach Yeshua alla släkten igenom i evigheternas evighet, Amen. Vem är som Jag? Låt honom ta till Orda! Sanningens Ord är kraften i Universum, ingen kraft finnes utanför Sanningen. Anden är manifestationen av denna Verklighet. Jag och Fadern är ett. Jag är i Fadern och Fadern är i mig. Jag är Faderns Ord. De Ord Jag talar är Ande och är Liv. Fadern, Ordet och den helige Ande, dessa tre är ett. Ja, från evighet till evighet är, DU, Elohim! Bli stilla och besinna att Jag är den Jag är! Innan bergen blev till och Jag skapade jorden och världen, ja, från evighet till evighet är Jag, Elohim. Jag är den Jag är. Jag är den förste och Jag är den siste, förutom mig finns ingen Elohim. Sådan Fadern är sådan är också Jag. Sonen är fullkomlig för evigt. Jag är ju Faderns Ord. Sonen utstrålar Faderns härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt Ord av makt. Sanningens Ande med Sanningens Ord är Andens kraft. Där finns ingen kraft utanför Sanningens Ord. Sonen är fullkomlig för evigt! YeshuaHaMassiach är den samme igår och idag och evighet. Verklig-heten själv är Kristus. Jag är i evighet med det eviga livets Ord, i Sonen, Jag har funnit min plats, för mig gör evigheten och tiden ingen skillnad! Såsom i himlen, så också på jorden! Fadern har gett mig sitt Ord, och Jag har tagit emot dem. Sanningens Ord är den enda kraften i Universum. Originella, ursprungliga, tankar härstammar från Fadern och flyter fram och ger upphovet till allt det goda, genom Sonen, och åstadkommer resultatet från den ursprungliga planen, med Sanningens Ord och Andens kraft.

  • @Lars Gsänger du tycks också regera? att reagera eller att agera, är dock inte att regera!

 • Suveränt som alltid Henrik! Jag skulle för övrigt tycka att det vore intressant om du tog upp ämnet vapen och dess lagar i Sverige och hur att äga försvårats över tid och den svaga nödvärnsrätten. Jag tror du skulle göra den riktigt bra, och det känns som att det är ett ämne som folk har kunskapsbrist inom i detta land där du skulle spride lite Libertariansk visdom.

 • Skattefinansierad svensk forskning är numera marxistisk modell Marcuse.

 • 👏🏻👏🏻👏🏻

 • Sann vetenskap fruktar inte kritik. Men den pseudovetenskap som numera bedrivs på våra högskolor och universitet tål inte en sådan kritisk granskning. Detta vet de själva och deras försvar blir då att kalla kritiker för foliehattar, klimatförnekare eller motståndare mot vetenskap. Riktig vetenskap blir starkare av kritik. Det vi ser idag är mer att likna med religion och borde inte få kallas för vetenskap. Bara sunt att allt fler ifrågasätter.

 • Politiker och mediafolk, som nu mer än någonsin tidigare till övervägande del är obildade opportunister, klarar inte av att hantera att våra liv medför osäkerhet, konflikt och död. De vill inte veta hur verkligheten ser ut, de vill ha en svart-vit bild av en "verklighet" som de känner sig trygga med och som deras kotteri är överens om är den som skall gälla. Allt annat bekämpar de även om de ser att samhället de "värnar" är på väg att förintas.

 • "isarna har hållit på att smälta i 10 000 år" Checkmate activists

 • Vill du veta mer i detalj hur forskning påverkas av politiken. Läs Pär Ströms bok Perukklubben. (Gratis) sites.google.com/site/dripulfolsounddurchbar/perukklubben-en-saga-om-aasiktsfrihet-i-landet-som-kommit-laengst-pdf

 • Vadå. Klankar du på flat-earhers? Är du globalist eller?

 • Hej Henrik, Förstår att du som kommer från ett led utav lutheranska präster har köpt narrativet att vetenskapsteori på något sätt är en produkt utav upplysningen. För din egen skull så borde du läsa på om detta. Den katolska kyrkan och dess filosofi, universitet samt strävan att förstå Guds skapelse är grunden för vår tids vetenskapsteori. Gods Philosophers, How the Catholic Church built western civilization är 2 bra böcker att börja med

 • Men i de italienska stadstater där renässansen brukar sägas ha haft sitt ursprung, rådde ju (och rår) katolicism. Dessutom, de landvinningar inom inte minst vetenskap och konst påbörjades också långt före reformationen, i vissa fall så långt tillbaka som 1300talet och i enskilda fall ännu tidigare.

 • Hur många vänstermänniskor kan räkna upp tio "höger-exempel" på viktig forsknings som berör ämnen som är relevanta för alla och som bedrevs i syfte att lura folk om hur verkligheten ser ut där sedan media spred det exakt så utan att varken granska eller kritisera det? Nej, precis, ingen. Hur många högermänniskor kan göra detsamma om "vänster-forskning"? Japp, alla. Jag menar, den veckan du gör denna video så kommer Sandro Scocco ut med sin nästa hjärntvätt på samma nivå som "Sandviken tjänar 900 mijoner på invandring" där han påstår att invandrare jobbar mer än svenskar. Han lyckas bara göra den kopplingen för att han jämför äpplen och päron, utlandsfödda vs hela gruppen infödda. Han väljer alla infödda, eftersom det inkluderar de med både en och två utlandsfödda föräldrar och han får då ner de inföddas timmar/person lagom lågt så att när hela gruppen infödda (tror det är barn t.o.m pensionärer men har inte läst det själv än) så blir utlandsföddas timmar/person högre eftersom de har en annan demografi. Detta är ju höjden av oärlighet. Det man gör om man vill vara ärlig är att man tar svenskar med två svenskar föräldrar inom ett visst ålderspann och jämför det med utlandsfödda, de med en utländsk förälder och de med två utländska föräldrar inom samma ålderspann. Dessa fyra grupper kan man sedan resonera kring. Men nej, det är ingen som drar in Sandros finansiering och ingen som kritiserar han för missvisande forskning i nyheterna. Det är media själva som gör att högern inte kan lite på forskningen som media presenterar, eftersom den forskningen rörande frågor där det finns en stark agenda oftast inte stämmer. Den stämmer ju statististiskt sett, men den överenstämmer inte med objektiv verklighet. Vem bryr sig om att man på ett felaktigt sätt kan välja ut specifika scenarion som inte är logiskt uppbygda och inte har med verkligheten att göra och då kan bevisa något som inte stämmer? Vem ger pengar till någon för att hålla på så? Vem är trög nog att läsa något sånt och inte förstå att de blir lurade?

 • Jag har en släkting som forskade om."sinnessjukdom" på 50-talet. Det lädde till att min farmor lobotomerades. Jag kan skicka dig material om du vill gräva i den här mörka historien.

 • Vänstern är först och främst sanningsfientlig och människofientlig. Vänsterns samtliga floskler är vetenskapsfientliga.

 • Svensk forskning följer samma modell som resten av samhällsklimatet. Målet för vänstern är inte att komma fram till den bästa forskningen eller att vinna argument. Målet är att vara anti-Neo, på tal om the Matrix. Att se till att ingen får säga emot. Då är de oåtkomliga. Då kan högern skjuta hur många salvor de vill. De behöver inte längre ducka för kulorna, de kan bara sätta upp diskurssteori-handen som stoppar alla försök till okorrumperad logik. De behöver inte ens anstränga sig längre för att formulera sina argument, vilket förmodligen är en av anledningarna till att Henrik låter så ofantligt mycket intelligentare än damerna på SVT och SR.

 • Sveriges vetenskap liknar Lysenkonism. Det kan vara ett uppslag till en vision. Betänk hur förödande denne man var för Sovjetunionen.

 • Med tanke på hur media ständigt matar oss med genus"vetenskap", vilket oftast är religiös tro och aktivism, så kan väl ingen vara förvånad över att de som står till höger är mer tveksamma till forskare? Om man hade preciserat frågan till t.ex. "fysiker" hade man nog fått ett helt annat resultat, för att inte tala om "kärnfysiker"!

 • Henrik Jönsson börjar mer och mer bli en av mina favoritpersoner i Sverige och i den roll han spelar.

  • mm, men han har en bit kvar. Att presentera sina källor på akademiskt vis vore ett stort steg uppåt.

 • Det "stör" mig mig faktiskt lite, detta med att ni måste säga detta , att ni vill att vi swishar...varför inte bara låta en länk ligga...ni vet ju att vi stöttar er! Eller se på " A Old Man In A Chair" -han tar inte ett öre...

 • Did you feed your hair cocaine ??

 • Dery

 • Fattigpensionär bjuder på pulvermos och kranvatten

 • I alla tider har vi haft rörelser som predikat att slutet är nära, uppenbarligen har dom haft fel tidigare, liksom att dom har fel nu.

 • Ytterligare ett konkret exempel på det du tar upp i din film. En stor skandal. I 15 år har den statliga myndigheten Brå (Brottsförebyggande rådet) genom manipulerad statistik lyckats vilseleda allmänheten om vissa invandrargruppers överrepresentation i kriminalitet. Därmed har Brå undergrävt förutsättningarna för och förlamat debatt och politiska beslut i det som av allmänheten anses vara en av de absolut viktigaste samhällsfrågorna. affes.wordpress.com/2020/10/13/under-tacket-pa-bra/ juliacaesar.blog/2020/10/17/bra-manipulerade-statistik-for-att-dolja-invandrares-brottslighet/

 • Vänsterns värsta fiende är fakta. Om dom inte tillverkat faktan själva vill säga. 😒

 • De flesta som lever idag är födda i psykologisk krigföring tidsålderen, har förorenats med propaganda och många lider nu av sanningsfobi.

 • Hur kan det komma sig att intelligenta personer sänder på SEnewss och loppekokare regerar Sverige. Uppochnervända världen.

 • På pricken som vanligt, ryck undan bidragen som är kopplade till aktivismen, då svalnar med all säkerhet intresset.

 • Så ofattbart bra! Du är cirka 10 gånger bättre än någon annan informatör jag känner till. Jag gick ur VoF just på grund av att de försvarade forskarna snarare än vetenskapen som sådan.

  • @Krister N VoFs styrelse är (eller var då iaf) tajt kopplad till Uppsala Universitet och Uppsalainitiativet, en klimatrörelse. Dessa blev faktagranskade av Stockholmsinitiativet och som hämnd fick Uppsalainitiativet VoF att utse Stockholmsinitiativet till kalkonpriset ”Årets förvillare”, men motiveringen till kalkonprisutnämningen var diffus och de som bad om förtydligande blev bannade från VoFs webbforum. VoFs motivering blev aldrig bättre än ”bland klimatforskare finns en konsensusuppfattning att om man inte vet hur något påverkar, borde man använda försiktighetsprincipen” men det är ju inte en inställning som kan härledas ur vetenskap utan snarare ur den livsstil och värderingar som svenska statligt universitetsanställda ofta hyser. Dessutom bryter sånt mysticistiskt tänk mot occams rakkniv (man kan lika gärna säga ”jag skulle gärna vilja ha en fixie-cykel men är orolig att detta ska påverka vattennivåerna” eller ”min kompass har legat i bilen hela sommaren, kommer mina bestick att böja sig nu, ingen vet, mer forskning behövs”). VoF är alltså inte alls skeptiker som söker sanningen och stödjer forskningen, utan de är auktoritära som stödjer forskarna!

  • Kom gärna med konkreta exempel på detta om VoF.

 • Den här krassa "handboken i metodik" räddade mig igenom Högskolan för Design och Konsthantverks ideologiska tryck när jag efter att ha ansetts ha kritiserat så mycket att jag tillslut blivit portad från lokalerna och bar inspelningsutrustning på alla möten. Jag fick som straff intendenten som opponent ("The witch"). Självklart var den uppsats jag själv opponerade på ett skolexempel på en metoddel som i 9 fall av 10 av okunskap eller ignorans släpps igenom år efter år, alltså den hade en typiskt Neomarxistisk "kvalitativ" metoddel. Som Åsberg så snyggt uttrycker det bidrar dålig vetenskap bara till att "vetenskapen växer kumulativt". Med förhoppning om att Arpis/Wyndhamns Genusdoktrinen kommer få maximalt genomslag under lagom många år. Metodik SKALL vara samma oberoende av disciplin. Färgen "gul" eller formen "rund" är kvalitativa egenskaper men färg, form, lukt är precis som kvantitativa aspekter inget som kan gå från äpplen till päron och bli en lite förlåtande tycka o känna metodik. Tycka och känna kan man göra i andra delar av ett vetenskapligt arbete men för helvete inte i metod delen. www.researchgate.net/publication/237374232_Det_finns_inga_kvalitativa_metoder_-_och_inga_kvantitativa_heller_for_den_delen_Det_kvalitativa-kvantitativa_argumentets_missvisande_retorik

 • Här är några diskussioner om akademiens svagheter som starkt rekommenderas att lyssna på: senewss.info/slow/nbjcrK-UbMioaMw/video senewss.info/slow/ltCUiKl8sK-XkdA/video senewss.info/slow/iLy5Y8idbLq0pdg/video

 • Utmärkt inslag om Prof. Hesslow. Jag mailade med honom när det begav sig 2018 och ville skänka en slant för att visa min uppskattning för hans arbete men han avböjde. En av alla dessa hjältar.

 • Jag erkänner, jag misstror genusvetenskapen men så erkänner jag också inte den som vetenskap.

 • Handlar väl mest om att de som lutar högerut är mer skeptiska?

 • Fakta är en sak, forskare och journalister som tolkar faktan är något helt annat.

 • Det är dessutom oerhört viktigt att tänka på att vetenskapen har genomgått en replikationskris i över 20 år nu. Inom 'mjukare' samhällsvetenskapliga ämnen som psykologi och sociologi kan färre än hälften av alla studier reproduceras. Så varje gång du ser en ny studie i morgon-TV kan du lika gärna singla slant för att avgöra om du ska tro på den eller inte. Att hävda att en person är ovetenskapligt lagd för att han eller hon inte blint tror på allt som pumpas ut inom såväl psykologi som medicin som sociologi är i sig oerhört ovetenskapligt och tyder på en oerhörd kunskapsbrist. Det finns väldigt många forskare som är kritiska till vetenskapens utveckling. Som lekman är det bättre att ha en agnostisk inställning till ny vetenskap och inte riskera att man bildar en verklighetsfrånvänd världsbild. en.wikipedia.org/wiki/Replication_crisis

  • @snuffeldjuret Om du vill fördjupa dig i ämnet kan du klicka på länken. Finns väldigt mycket data att undersöka som skulle ta flera hundra timmar. Du har rätt i att väldigt lite replikationsförsök utförs vilket är ett problem i sig.

  • @No0bT4rD jag är fortfarande tveksam eftersom min uppfattning är att det är få studier som någon ens försöker upprepa, hur vet man då vad resultatet hade blivit innan man försökt? Har du någon koll på vad den siffran för hur stor andel av alla studier en upprepning har utförts ligger på?

  • @snuffeldjuret Absolut. Det är dock ett helt annat problem från det som tas upp här. Exempelvis väldigt stora studier på internationell nivå är ofta svåra att reproducera pga resurserna som krävs. Det är dock ett relativt ovanligt problem och inte relevant i denna diskussion eller sammanhang.

  • @No0bT4rD men problematiken ser ju annorlunda ut om man helt enkelt inte kan utföra samma studie igen, eller om man kan det men får ett annat resultat.

  • @snuffeldjuret Att en studie kan reproduceras betyder att resultaten kan reproduceras. Det är definitionen i detta sammanhang.

 • Det fina med vetenskap är att hur många som helst som hellst kan hålla med och komma fram till samma slutsats som en vetenskaplig publikation, men det räcker med att EN kan motbevisa med empiriska data för att denna publikation är bevisligen felaktig. Klimatalarmisterna med Greta i spetsen och regeringens klimatpolitik drivs av vetenskaplig konsensus vilket i sig inte är vetenskapligt alls. Dessutom så har deras 94% konsensus visat sig vara 0,3% i själva verket. Den vetenskap som de baserar detta på framför allt kommer ifrån IPCC som är ett FN program vars forskning har visat sig vara en politisk stuntmanöver och har motbevisats på många plan. Jag länkar en tribut till Dr. Tim Ball här och detta är bara en liten fis i rymden av allt som motbevisar IPCC, regeringen och Greta. Det roliga börjar efter ca 12 - 13 minuter in i videon. senewss.info/slow/ncTVb8RdrN2Vn5k/video

  • ​@Magnus Blomquist det du säger stämmer i matematiken, inte i vetenskapen. Bevis och motbevis är bara en grej i matematiken.

  • @snuffeldjuret Nej

  • "men det räcker med att EN kan motbevisa med empiriska data" faktiskt inte. Den motbevisningen behöver reproduceras tillräcklgit många gånger för att söndra den gamla konsensusen för att istället skapa en ny.

 • Enligt de flesta är det fullt möjligt att Twin Towers rasade rakt ner i free fall hastighet för att flygplan flög in i dem. Så vi kan nog säga att de allra flesta oavsett vänster eller höger inte tror på, inte ville veta fakta, sanning och vad vetenskapen faktiskt säger. Det är för de flesta helt enkelt för jobbigt. Som Cypher i The Matrix, han vill gå tillbaka till The Matrix från verkligheten för verkligheten är bara för jobbig att leva i.

 • Greta och Antifa= sant.

 • Ni har överträffat er igen! Jag är mycket förtjust i er bastanta kritik av den rådande ortodoxin!

 • De har smält i 10.000 år hahahaha BOOM!! Så jävla bra och extra plus för ordentlig göteborgsdialekt :)

 • Vetenskap är en metod. Idag är det två olika vetenskaper som finns; 1. den naturvetenskapliga.Där det finns en väl identifierbar filosofi bakom (sedan kan man diskutera om ex Popper alltid hade rätt i sina teorem) Som folk flest har högt förtroende för, den är inte ideologiskt besmutsad. 2. Sedan finns postmodernistisk "vetenskap", som inkluderar sociologi, feminism, genus, etc och den är ideologiskt bemutsad - ett annat namn är postmarxism. Den är sällan betrodd, och det är inte så konstigt den måste uppfinna egna vetenskapliga stödteorier for att förklara sig. När Hesslow förklarar - självklarheter kan tyckas - att det finns biologiska skillnader mellan män och kvinnor för läkarstudenter, kommer onekligen ett fåtal av dem vara besmutsade med feminism-genusstollerier, och anse att de har rätt kritisera denne uppfattning eller teori. Som dock står på ganska solid teoretisk bas, medan deras egna teorier rämnar vid skärskådande. Detta är en process vi kommer att få se fler exempel på, kunde marxismen ha intelligens nog hade de angripit t o m matematik som vetenskap. Små hjärnor tänker inte bättre. PRoblemet är att vi får stå ut med dessa loppbett, eller gå till grunden med deras ideologiska villfarelser. I Svärje finns 1000-tals genusvetare. I Norge visade deras teoretiska basis upp (ex NRK Hjernevask) och idag finns det där en handfull universitetsanställda genusvetare kvar - det anses inte vara en vetenskap men "tolereras" i den akademiska frihetens namn. Vilken ju borde mana till eftertanke - en "vetenskap" som är så osäker på sitt vetenskapliga innehåll att det tvingas ta namnet "genus- vetenskap". Det torde vara en tidsfråga innan även detta blir utkastat från svänska universitet, men hålls under famnen av vänsterkrafter.